Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Viết thư cho chúng tôi tại:

Privacy Policy

13 + 1 =

Chi tiết liên lạc của chúng tôi:

TSA Stahl-und Anlagenbaugesellschaft mbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 22
01983  Großräschen

tel: +49 (0) 35753 / 31 85
fax: +49 (0) 35753 / 31 86

E-Mail: info@tsa-grossraeschen.de

Wolfgang Schmid

Giám đốc điều hành

Matthias Wandrei

Trưởng phòng nhân sự / người ký ủy quyền

Frank Pohle

Trưởng phòng kinh doanh

Beate Fechsig

Quản lý khu vực

Marianne Pohland

Kế toán

Marta Niekisch

Kế toán tiền lương