TSA – Stahl- und Anlagenbaugesellschaft mbH

Công ty chúng tôi

TSA Stahl- und Anlagenbaugesellschaft mbH Großräschen được đăng ký thương mại từ toá án Trier số 2250 vào 12.01.1984.

Với sự ảnh hưởng từ ngày 01.11.1991, công ty đã được chuyển từ Trier sang Großräschen trong quá trình phát triển kinh tế ở các bang mới và được đưa vào Sổ đăng ký thương mại của Tòa án quận HRB 1942.

Logo vom Unternehmen TSA

Mục đích kinh doanh của công ty là lắp ráp công nghiệp các bộ phận đúc sẵn và cung cấp và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến kết cấu thép nói chung, đặc biệt là xây dựng hội trường, kết cấu cầu, các bộ phận của nhà máy trong các nhà máy điện loại thông thường, trong các nhà máy điện hạt nhân cũng như trong lĩnh vực công nghiệp sắt thép và trong các nhà máy hóa chất, thực hiện công việc hàn loại thép ferritic và austenitic, sửa chữa các nhà máy kỹ thuật cơ khí và thiết bị trong tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp nói trên .

Người liên hệ:

Wolfgang Schmid

Giám đốc điều hành

Frank Pohle

Trưởng phòng kinh doanh

Marianne Pohland

Kế toán

Matthias Wandrei

Trưởng phòng nhân sự / người ký ủy quyền

Beate Fechsig

Quản lý khu vực

Marta Niekisch

Kế toán tiền lương